Una comunitat de veïns negocia amb els sons que capturen dels envasos alimentaris. Als sons els acompanyen un seguit de fragments de relacions de passat, d’esperança i la decepció que romanen després d’ells.