Direcció: Xavi Lezcano i Josep Maria Machado

Programació: Xavi Lezcano, Josep Maria Machado

Assessors de programació: David Amorós i Emilio Luna

Producció: Vero Acevedo, Izaro Bo i Mar Canet

Xarxes socials: Marina Cisa

Imatge: Glòria Bonet

Maquetació: Frederiki Rifi

Documentació: Jorge Vañó

Redacció: David Amorós, Marina Cisa i Roger Navarro

Premsa: Trafalgar

Presentadors: Glòria Bonet i Oriol de Balanzó

Gestió acreditats: Sandra Mantas

Gestió voluntaris: Vero Acevedo

Formació: La Casa del Cine (Mar Canet)

Web: Josep Maria Machado i Jorge Vañó

Traducció texts: Pascale Trencia

Coordinador subtituladors: Guillermo Parra

Clip i Reel: Fran Carmona

Fotografia: Eladio Sánchez

Laboratori: Videolab