Direcció: Xavi Lezcano i Josep Maria Machado

Programació: Xavi Lezcano, Josep Maria Machado

Producció: Mar Canet i Izaro Bo

Xarxes socials: Marina Cisa

Imatge: Glòria Bonet

Maquetació: Frederiki Rifi

Redacció: David Amorós, Marina Cisa i Roger Navarro

Premsa: Trafalgar

Màrqueting: Izaro Bo

Presentadors: Glòria Bonet i Oriol de Balanzó

Gestió acreditats: Sandra Mantas

Gestió voluntaris: Sandra Mantas

Formació: La Casa del Cine (Mar Canet)

Web: Josep Maria Machado

Traducció texts: Pascale Trencia

Coordinador subtituladors: Guillermo Parra

Subtitulació electrònica: Softitular

Clip i Reel: Fran Carmona

Fotografia: Pietro Bertora

Laboratori: Videolab